Ayak Deformiteleri

Morton Nöroma

Ayak Deformiteleri

Ayak Cerrahisi

* Başparmak problemleri
Tırnak problemleri
Halluks valgus
Halluks Rigidus
Halluks varus
** Ön ayak ağrısı ve parmak deformiteleri
Pençe parmak
Çekiç parmak
İkinci parmak altında ağrı ve nasırlaşma
Morton Nöroması
Freiberg Hastalığı
-5. Parmak deformiteleri
– 5. Parmakta çıkıntı ve nasırlaşma
– 5. Parmakta içe dönüklük
* Orta ayakta kireçlenmeler ve deformite
* Düz Tabanlık
– Çocukta
– Erişkinde

* Çukur ayak deformiteleri ( nörolojik ayak deformiteleri)
* Düşük ayak deformitesi
* Aşil tendon problemleri
– Alt uç
– Yukarı bölge
– Travmatik kopmalar
* Topuk ağrısı
* Tendinitler
* Diyabetik ayak